USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » ViperNews


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối
Rộng: chật hẹp | rộng

 

ViperNews (Uzo-Reto)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.vipernews.com  —  ViperNews – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:27 Jun 2022 15:25:05 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:27 Jun 2022 15:20:03 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 2s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,139
Số lượng nhóm tin:136,575
Số lượng nhóm tin trước đó:136,575
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:217
Số lượng nhóm tin cao trước đây:205
Số lượng nhóm tin thấp nhất:0
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:0
Tổng số cao mới:331,310,333,952
Tổng số cao trước đây:331,309,088,768
Tổng chênh lệch cao:1,252,049
Tổng thấp mới:0
Tổng thấp trước đây:0
Tổng chênh lệch thấp:0
Tổng số mới:331,310,202,880
Tổng số trước đó:331,308,957,696
Tổng số chênh lệch:1,252,049
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:217
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:136,358
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:0
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:136,575
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////