USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » UsenetExpress


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối
Rộng: chật hẹp | rộng

 

UsenetExpress (UsenetExpress)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news-eu.usenetexpress.com  —  UsenetExpress – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:25 Jun 2022 02:05:09 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:25 Jun 2022 02:00:13 +0000
Ngày và giờ khác nhau:4m 56s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,134
Số lượng nhóm tin:131,564
Số lượng nhóm tin trước đó:131,564
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:0
Số lượng nhóm tin cao trước đây:44
Số lượng nhóm tin thấp nhất:0
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:0
Tổng số cao mới:248,292,491,264
Tổng số cao trước đây:248,293,244,928
Tổng chênh lệch cao:-765,299
Tổng thấp mới:24,649,031,680
Tổng thấp trước đây:24,649,031,680
Tổng chênh lệch thấp:0
Tổng số mới:223,643,320,320
Tổng số trước đó:223,644,090,368
Tổng số chênh lệch:-765,299
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:0
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:131,564
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:0
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:131,564

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////