USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » PureUsenet


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua Usenet.Farm quyền truy cập Usenet

PureUsenet (Base IP, XLned, Omicron Media)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.pureusenet.nl  —  PureUsenet – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:07 Dec 2022 23:05:02 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:07 Dec 2022 23:00:02 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 0s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,690
Số lượng nhóm tin:111,162
Số lượng nhóm tin trước đó:111,163
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:208
Số lượng nhóm tin cao trước đây:205
Số lượng nhóm tin thấp nhất:6
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:14
Tổng số cao mới:631,970,529,280
Tổng số cao trước đây:631,969,284,096
Tổng chênh lệch cao:1,181,934
Tổng thấp mới:22,267,600
Tổng thấp trước đây:22,269,160
Tổng chênh lệch thấp:-1,559
Tổng số mới:631,948,115,968
Tổng số trước đó:631,946,936,320
Tổng số chênh lệch:1,183,494
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:208
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:110,954
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:6
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,156
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua Usenet.Farm quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////