USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » IxiNews US


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua IxiNews quyền truy cập Usenet

IxiNews US (Base IP, Omicron Media)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.ixinews.com  —  IxiNews US – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:06 Feb 2023 05:55:05 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:06 Feb 2023 05:50:05 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 0s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:219,050
Số lượng nhóm tin:111,262
Số lượng nhóm tin trước đó:111,262
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:151
Số lượng nhóm tin cao trước đây:187
Số lượng nhóm tin thấp nhất:3
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:3
Tổng số cao mới:651,995,578,368
Tổng số cao trước đây:651,994,464,256
Tổng chênh lệch cao:1,134,568
Tổng thấp mới:22,912,036
Tổng thấp trước đây:22,912,034
Tổng chênh lệch thấp:3
Tổng số mới:651,972,575,232
Tổng số trước đó:651,971,395,584
Tổng số chênh lệch:1,134,565
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:151
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,111
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:3
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,259
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua IxiNews quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////