USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » GigaNews


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối
Rộng: chật hẹp | rộng

 

GigaNews (GigaNews)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.giganews.com  —  GigaNews – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:26 Jun 2022 12:10:20 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:26 Jun 2022 12:05:13 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 7s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,139
Số lượng nhóm tin:111,252
Số lượng nhóm tin trước đó:111,252
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:19
Số lượng nhóm tin cao trước đây:0
Số lượng nhóm tin thấp nhất:8
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:0
Tổng số cao mới:507,198,046,208
Tổng số cao trước đây:507,198,046,208
Tổng chênh lệch cao:10
Tổng thấp mới:379,608,727,552
Tổng thấp trước đây:379,567,931,392
Tổng chênh lệch thấp:40,784,920
Tổng số mới:127,589,195,776
Tổng số trước đó:127,629,983,744
Tổng số chênh lệch:-40,784,912
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:19
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,233
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:8
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,244
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////