USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » GigaNews EU


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua GigaNews quyền truy cập Usenet

GigaNews EU (GigaNews EU)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news-europe.giganews.com  —  GigaNews EU – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:29 May 2023 13:20:04 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:29 May 2023 13:15:04 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 0s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:264,804
Số lượng nhóm tin:111,252
Số lượng nhóm tin trước đó:111,252
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:2
Số lượng nhóm tin cao trước đây:40
Số lượng nhóm tin thấp nhất:0
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:0
Tổng số cao mới:554,276,552,704
Tổng số cao trước đây:554,276,552,704
Tổng chênh lệch cao:4
Tổng thấp mới:402,994,823,168
Tổng thấp trước đây:402,994,823,168
Tổng chênh lệch thấp:0
Tổng số mới:151,281,647,616
Tổng số trước đó:151,281,647,616
Tổng số chênh lệch:4
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:2
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,250
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:0
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,252
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua GigaNews quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////