USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » GigaNews US


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua GigaNews quyền truy cập Usenet

GigaNews US (GigaNews US)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news-central.giganews.com  —  GigaNews US – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:25 Mar 2023 04:00:05 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:25 Mar 2023 03:55:05 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 0s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:219,230
Số lượng nhóm tin:111,252
Số lượng nhóm tin trước đó:111,252
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:181
Số lượng nhóm tin cao trước đây:236
Số lượng nhóm tin thấp nhất:1
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:0
Tổng số cao mới:584,573,648,896
Tổng số cao trước đây:584,572,928,000
Tổng chênh lệch cao:721,936
Tổng thấp mới:402,994,823,168
Tổng thấp trước đây:402,994,823,168
Tổng chênh lệch thấp:2,366
Tổng số mới:181,578,760,192
Tổng số trước đó:181,578,039,296
Tổng số chênh lệch:719,570
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:181
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,071
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:1
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,251
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua GigaNews quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////