USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » EasyUsenet


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối
Rộng: chật hẹp | rộng

 

EasyUsenet (XS News, Abavia)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: reader.easyusenet.nl  —  EasyUsenet – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:26 Jun 2022 11:00:17 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:26 Jun 2022 10:55:13 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 4s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,139
Số lượng nhóm tin:136,320
Số lượng nhóm tin trước đó:136,320
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:212
Số lượng nhóm tin cao trước đây:177
Số lượng nhóm tin thấp nhất:5,870
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:5,843
Tổng số cao mới:534,856,171,520
Tổng số cao trước đây:534,853,877,760
Tổng chênh lệch cao:2,292,007
Tổng thấp mới:446,171,250,688
Tổng thấp trước đây:445,942,333,440
Tổng chênh lệch thấp:228,920,512
Tổng số mới:88,684,773,376
Tổng số trước đó:88,911,405,056
Tổng số chênh lệch:-226,628,512
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:212
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:136,108
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:5,870
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:130,450
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////