USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » EasyUsenet


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua EasyUsenet quyền truy cập Usenet

EasyUsenet (XS News, Abavia)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: reader.easyusenet.nl  —  EasyUsenet – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:04 Jun 2023 17:10:17 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:04 Jun 2023 17:05:23 +0000
Ngày và giờ khác nhau:4m 54s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:264,822
Số lượng nhóm tin:137,296
Số lượng nhóm tin trước đó:137,296
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:103
Số lượng nhóm tin cao trước đây:180
Số lượng nhóm tin thấp nhất:5
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:33
Tổng số cao mới:649,427,025,920
Tổng số cao trước đây:649,426,632,704
Tổng chênh lệch cao:405,373
Tổng thấp mới:537,446,383,616
Tổng thấp trước đây:537,446,187,008
Tổng chênh lệch thấp:195,004
Tổng số mới:111,980,478,464
Tổng số trước đó:111,980,265,472
Tổng số chênh lệch:210,369
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:103
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:137,193
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:5
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:137,291
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua EasyUsenet quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////