USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » EasyUsenet


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua EasyUsenet quyền truy cập Usenet

EasyUsenet (XS News, Abavia)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: reader.easyusenet.nl  —  EasyUsenet – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:05 Dec 2022 17:45:07 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:05 Dec 2022 17:40:07 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 0s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,679
Số lượng nhóm tin:136,796
Số lượng nhóm tin trước đó:136,796
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:202
Số lượng nhóm tin cao trước đây:263
Số lượng nhóm tin thấp nhất:9
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:14
Tổng số cao mới:586,753,048,576
Tổng số cao trước đây:586,752,327,680
Tổng chênh lệch cao:736,347
Tổng thấp mới:489,611,657,216
Tổng thấp trước đây:489,611,264,000
Tổng chênh lệch thấp:384,999
Tổng số mới:97,141,276,672
Tổng số trước đó:97,140,924,416
Tổng số chênh lệch:351,348
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:202
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:136,594
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:9
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:136,787
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua EasyUsenet quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////