USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » AstraWeb


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua IxiNews quyền truy cập Usenet

AstraWeb (Highwinds, Omicron Media)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: eu.astraweb.com  —  AstraWeb – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:05 Dec 2022 18:15:04 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:05 Dec 2022 18:10:04 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 0s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,679
Số lượng nhóm tin:111,162
Số lượng nhóm tin trước đó:111,163
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:238
Số lượng nhóm tin cao trước đây:256
Số lượng nhóm tin thấp nhất:7
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:10
Tổng số cao mới:631,237,771,264
Tổng số cao trước đây:631,236,722,688
Tổng chênh lệch cao:1,061,477
Tổng thấp mới:22,267,548
Tổng thấp trước đây:22,269,160
Tổng chênh lệch thấp:-1,612
Tổng số mới:631,215,423,488
Tổng số trước đó:631,214,374,912
Tổng số chênh lệch:1,063,090
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:238
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:110,924
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:7
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,155
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua IxiNews quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////