USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » AstraWeb


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua EasyUsenet quyền truy cập Usenet

AstraWeb (Highwinds, Omicron Media)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: eu.astraweb.com  —  AstraWeb – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:04 Jun 2023 17:40:04 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:04 Jun 2023 17:35:15 +0000
Ngày và giờ khác nhau:4m 49s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:264,822
Số lượng nhóm tin:111,163
Số lượng nhóm tin trước đó:111,163
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:140
Số lượng nhóm tin cao trước đây:176
Số lượng nhóm tin thấp nhất:12
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:2
Tổng số cao mới:692,681,900,032
Tổng số cao trước đây:692,681,572,352
Tổng chênh lệch cao:362,413
Tổng thấp mới:22,268,720
Tổng thấp trước đây:22,268,044
Tổng chênh lệch thấp:677
Tổng số mới:692,659,552,256
Tổng số trước đó:692,659,159,040
Tổng số chênh lệch:361,736
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:140
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,023
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:12
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,151
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua EasyUsenet quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////