USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » Uzo-Reto


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua ViperNews quyền truy cập Usenet

Uzo-Reto (thông qua ViperNews)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.vipernews.com  —  Uzo-Reto – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:05 Oct 2022 06:10:05 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:05 Oct 2022 06:05:04 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 1s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,412
Số lượng nhóm tin:136,903
Số lượng nhóm tin trước đó:136,903
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:150
Số lượng nhóm tin cao trước đây:166
Số lượng nhóm tin thấp nhất:0
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:0
Tổng số cao mới:361,733,193,728
Tổng số cao trước đây:361,732,407,296
Tổng chênh lệch cao:802,400
Tổng thấp mới:0
Tổng thấp trước đây:0
Tổng chênh lệch thấp:0
Tổng số mới:361,733,062,656
Tổng số trước đó:361,732,276,224
Tổng số chênh lệch:802,400
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:150
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:136,753
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:0
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:136,903
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua ViperNews quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////