USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » Its Hosted


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua Usenet.Farm quyền truy cập Usenet

Its Hosted (thông qua Usenet.Farm)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.usenet.farm  —  Its Hosted – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:05 Dec 2022 18:05:06 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:05 Dec 2022 18:00:11 +0000
Ngày và giờ khác nhau:4m 55s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,679
Số lượng nhóm tin:153,760
Số lượng nhóm tin trước đó:153,760
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:74
Số lượng nhóm tin cao trước đây:0
Số lượng nhóm tin thấp nhất:0
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:0
Tổng số cao mới:302,043,496,448
Tổng số cao trước đây:302,043,398,144
Tổng chênh lệch cao:94,620
Tổng thấp mới:154,002,096,128
Tổng thấp trước đây:154,002,096,128
Tổng chênh lệch thấp:0
Tổng số mới:148,041,236,480
Tổng số trước đó:148,041,138,176
Tổng số chênh lệch:94,620
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:74
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:153,686
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:0
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:153,760
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua Usenet.Farm quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////