USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » Highwinds, Omicron Media


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Highwinds, Omicron Media (thông qua AstraWeb)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: eu.astraweb.com  —  Highwinds, Omicron Media – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:25 Jun 2022 00:45:03 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:25 Jun 2022 00:40:03 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 0s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,134
Số lượng nhóm tin:111,160
Số lượng nhóm tin trước đó:111,160
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:169
Số lượng nhóm tin cao trước đây:183
Số lượng nhóm tin thấp nhất:4
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:6
Tổng số cao mới:579,161,751,552
Tổng số cao trước đây:579,160,702,976
Tổng chênh lệch cao:1,062,323
Tổng thấp mới:22,269,154
Tổng thấp trước đây:22,268,708
Tổng chênh lệch thấp:445
Tổng số mới:579,139,403,776
Tổng số trước đó:579,138,355,200
Tổng số chênh lệch:1,061,878
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:169
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:110,991
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:4
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,156
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////