USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » Highwinds, Omicron Media


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua EasyUsenet quyền truy cập Usenet

Highwinds, Omicron Media (thông qua AstraWeb)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: eu.astraweb.com  —  Highwinds, Omicron Media – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:29 May 2023 11:10:03 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:29 May 2023 11:05:03 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 0s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:264,804
Số lượng nhóm tin:111,163
Số lượng nhóm tin trước đó:111,163
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:192
Số lượng nhóm tin cao trước đây:191
Số lượng nhóm tin thấp nhất:6
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:12
Tổng số cao mới:690,555,453,440
Tổng số cao trước đây:690,553,749,504
Tổng chênh lệch cao:1,656,328
Tổng thấp mới:22,268,044
Tổng thấp trước đây:22,268,720
Tổng chênh lệch thấp:-677
Tổng số mới:690,533,040,128
Tổng số trước đó:690,531,401,728
Tổng số chênh lệch:1,657,005
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:192
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:110,971
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:6
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,157
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua EasyUsenet quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////