USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » GigaNews


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối
Rộng: chật hẹp | rộng

 

GigaNews (thông qua GigaNews)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.giganews.com  —  GigaNews – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:26 Jun 2022 10:55:16 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:26 Jun 2022 10:50:18 +0000
Ngày và giờ khác nhau:4m 58s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,139
Số lượng nhóm tin:111,252
Số lượng nhóm tin trước đó:111,252
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:19
Số lượng nhóm tin cao trước đây:0
Số lượng nhóm tin thấp nhất:0
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:8
Tổng số cao mới:507,198,046,208
Tổng số cao trước đây:507,198,046,208
Tổng chênh lệch cao:10
Tổng thấp mới:379,567,931,392
Tổng thấp trước đây:379,608,727,552
Tổng chênh lệch thấp:-40,784,920
Tổng số mới:127,629,983,744
Tổng số trước đó:127,589,195,776
Tổng số chênh lệch:40,784,928
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:19
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,233
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:0
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,252
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////