USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » GigaNews US


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua GigaNews quyền truy cập Usenet

GigaNews US (thông qua GigaNews US)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news-central.giganews.com  —  GigaNews US – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:29 May 2023 13:00:10 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:29 May 2023 12:55:10 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 0s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:264,804
Số lượng nhóm tin:111,252
Số lượng nhóm tin trước đó:111,252
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:159
Số lượng nhóm tin cao trước đây:292
Số lượng nhóm tin thấp nhất:0
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:1
Tổng số cao mới:603,153,956,864
Tổng số cao trước đây:603,152,842,752
Tổng chênh lệch cao:1,133,428
Tổng thấp mới:402,994,823,168
Tổng thấp trước đây:402,994,823,168
Tổng chênh lệch thấp:-2,366
Tổng số mới:200,159,068,160
Tổng số trước đó:200,157,921,280
Tổng số chênh lệch:1,135,794
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:159
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,093
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:0
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,252
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua GigaNews quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////