USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » Eweka, Omicron Media


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Eweka, Omicron Media (thông qua Eweka)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.eweka.nl  —  Eweka, Omicron Media – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:11 Aug 2022 18:40:07 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:11 Aug 2022 18:35:04 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 3s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,288
Số lượng nhóm tin:111,160
Số lượng nhóm tin trước đó:111,160
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:186
Số lượng nhóm tin cao trước đây:217
Số lượng nhóm tin thấp nhất:6
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:7
Tổng số cao mới:594,019,811,328
Tổng số cao trước đây:594,018,631,680
Tổng chênh lệch cao:1,156,869
Tổng thấp mới:22,268,710
Tổng thấp trước đây:22,268,340
Tổng chênh lệch thấp:369
Tổng số mới:593,997,398,016
Tổng số trước đó:593,996,283,904
Tổng số chênh lệch:1,156,500
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:186
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:110,974
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:6
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,154
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////