USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » Eweka, Omicron Media


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua GigaNews quyền truy cập Usenet

Eweka, Omicron Media (thông qua Eweka)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.eweka.nl  —  Eweka, Omicron Media – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:29 May 2023 13:10:08 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:29 May 2023 13:05:03 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 5s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:264,804
Số lượng nhóm tin:111,163
Số lượng nhóm tin trước đó:111,163
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:183
Số lượng nhóm tin cao trước đây:176
Số lượng nhóm tin thấp nhất:17
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:9
Tổng số cao mới:690,586,779,648
Tổng số cao trước đây:690,585,337,856
Tổng chênh lệch cao:1,432,505
Tổng thấp mới:22,269,162
Tổng thấp trước đây:22,267,556
Tổng chênh lệch thấp:1,607
Tổng số mới:690,564,366,336
Tổng số trước đó:690,562,924,544
Tổng số chênh lệch:1,430,898
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:183
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:110,980
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:17
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,146
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua GigaNews quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////