USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » XS News, Abavia


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua EasyUsenet quyền truy cập Usenet

XS News, Abavia (thông qua EasyUsenet)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: reader.easyusenet.nl  —  XS News, Abavia – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:29 May 2023 12:55:04 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:29 May 2023 12:50:04 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 0s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:264,804
Số lượng nhóm tin:137,263
Số lượng nhóm tin trước đó:137,263
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:142
Số lượng nhóm tin cao trước đây:174
Số lượng nhóm tin thấp nhất:22
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:44
Tổng số cao mới:647,333,871,616
Tổng số cao trước đây:647,332,954,112
Tổng chênh lệch cao:889,782
Tổng thấp mới:535,663,345,664
Tổng thấp trước đây:535,662,592,000
Tổng chênh lệch thấp:769,958
Tổng số mới:111,670,353,920
Tổng số trước đó:111,670,239,232
Tổng số chênh lệch:119,824
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:142
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:137,121
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:22
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:137,241
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua EasyUsenet quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////