USENETTERS FOR USENETTERSPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Tema: ljus | mörk | auto
Bredd: smal | bred

 

Senaste analysen av Usenet Providers och Usenet Backbones – uppdaterad var 5:e minut

Usenet-leverantörer:

Usenet-backbones:

 

Legend: LoN – List of Usenet newsgroups, Å – Årlig, K – Kvartalsvis, M – Månadsvis, V – Veckovis, D – Dagligen, T – Varje timme.

Note: * Initial scanning.

 

List of Usenet newsgroups

 

Vi befinner oss alltså i år 2023 och det finns fortfarande inte en enda Usenet-leverantör som vi känner till som stöder de senaste standarderna och protokollen. Inte ens de nyare som hävdar att de använder en ny eller skräddarsydd programvara gör det.

Hur vet vi detta? - Vi har skrivit vår egen programvara från grunden och vi ser all kommunikation mellan noderna i denna komplexa globala infrastruktur.

Hur skulle vi kunna förvänta oss någon djupgående innovation inom denna sektor när både de gamla och de nya leverantörerna beter sig som dinosaurier (det är lite överdrivet, det medger vi, men...)?

En utlösande faktor för innovation kan vara att mer detaljerad information om aktörerna avslöjas, vilket möjliggör en mer öppen spelplan.

Till skillnad från de flesta recensenter som driver sina subjektiva preferenser utifrån sina subjektiva motiv kommer vi att fortsätta att presentera objektiva data i alltmer omfattande former av diagram, dataanalyser och förklarande kommentarer och tolkningar, för att göra det möjligt för både befintliga och nybörjare att fatta ett välgrundat beslut om Usenet.

Med den växande mängden funktioner i vår tjänst kommer vi att försöka visa var och varför det är praktiskt att använda flera Usenet-leverantörer, och hur och när de kompletterar varandra.

Dessa viktiga och värdefulla analytiska data är dock bara en biprodukt av utvecklingen av vårt huvudsakliga slutmål - nämligen att tillhandahålla den mest omfattande sökmotorn för Usenet med flera leverantörer och en tillhörande lättanvänd klient för sökning och nedladdning av Usenet på flera plattformar.

 

[Utveckling pågår. Fler funktioner kommer snart.]

 

Är du en Usenet-backbone, -leverantör eller -återförsäljare, eller en Usenet-relaterad programvaruutvecklare, eller en Usenet-sökmotoroperatör? - Hör av dig för att diskutera hur och på vilket sätt du kan få dina produkter eller tjänster presenterade på vår webbplats som syftar till att bli en enda kontaktpunkt för allt som rör Usenet, i samma anda som vårt övergripande namn: Uzanto Reto[Users' Network på esperanto].

 

Reddit  •  Twitter  •  Contact Us

 

NZB File Specification