USENETTERS FOR USENETTERS


БългарскиHome page » Statistics » SunSITE.dkPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Тема: светла | тъмен | auto
Ширина: тесен | широк

 

Купете UsenetPrime X Block достъп до Usenet

SunSITE.dk (Dotsrc.org)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.dotsrc.org  —  SunSITE.dk – List of Usenet newsgroups

<<< Предхождащ период  —  Следващ период >>>

Дата и час на новите новинарски групи:30 Sep 2023 08:50:12 +0000
Дата и час на предишните групи за новини:30 Sep 2023 08:45:15 +0000
Дата и час на Diff:4m 57s
Брой на имената на всички известни новинарски групи [за сравнение]:302,245
Брой на новинарските групи:4,541
Брой на предишните групи за новини:4,541
Брой на високите нива на новинарските групи:5
Брой на предишните върхове на новинарските групи:3
Брой на ниските нива на новинарските групи:0
Брой на предишните дъна на новинарските групи:0
Нова висока обща стойност:162,746,496
Предишна висока обща стойност:162,746,496
Висока обща разлика:7
Нова ниска обща стойност:162,082,704
Предишна ниска обща стойност:162,082,704
Ниска обща разлика:0
Нова обща сума:659,258
Предишна обща сума:659,251
Общо диференциал:7
Брой на новинарските групи с нови съобщения:5
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:4,536
Брой на новинарските групи със загубено запазване:0
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:4,541
Групи за новини с нови съобщения
Група новиниБрой съобщения
 

Купете UsenetPrime X Block достъп до Usenet

Изберете друг изглед:

Местно време: — UTC/GMT време:

/////////