USENETTERS FOR USENETTERS


БългарскиHome page » Statistics » NovaBBSPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Тема: светла | тъмен | auto
Ширина: тесен | широк

 

Купете EasyNews достъп до Usenet

NovaBBS (NovaBBS.com)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.novabbs.com  —  NovaBBS – List of Usenet newsgroups

<<< Предхождащ период  —  Следващ период >>>

Дата и час на новите новинарски групи:30 Sep 2023 10:35:33 +0000
Дата и час на предишните групи за новини:30 Sep 2023 10:30:38 +0000
Дата и час на Diff:4m 55s
Брой на имената на всички известни новинарски групи [за сравнение]:302,245
Брой на новинарските групи:401
Брой на предишните групи за новини:401
Брой на високите нива на новинарските групи:4
Брой на предишните върхове на новинарските групи:5
Брой на ниските нива на новинарските групи:0
Брой на предишните дъна на новинарските групи:0
Нова висока обща стойност:4,407,572
Предишна висока обща стойност:4,407,568
Висока обща разлика:4
Нова ниска обща стойност:1,979,623
Предишна ниска обща стойност:1,979,623
Ниска обща разлика:0
Нова обща сума:2,427,548
Предишна обща сума:2,427,544
Общо диференциал:4
Брой на новинарските групи с нови съобщения:4
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:397
Брой на новинарските групи със загубено запазване:0
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:401
Групи за новини с нови съобщения
Група новиниБрой съобщения
 

Купете EasyNews достъп до Usenet

Изберете друг изглед:

Местно време: — UTC/GMT време:

/////////