USENETTERS FOR USENETTERS


БългарскиHome page » Statistics » i2pn2Please note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Тема: светла | тъмен | auto
Ширина: тесен | широк

 

Купете Frugal Usenet достъп до Usenet

i2pn2 (i2pn2.org)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.i2pn2.org  —  i2pn2 – List of Usenet newsgroups

<<< Предхождащ период  —  Следващ период >>>

Дата и час на новите новинарски групи:22 Sep 2023 08:50:27 +0000
Дата и час на предишните групи за новини:22 Sep 2023 08:45:28 +0000
Дата и час на Diff:4m 59s
Брой на имената на всички известни новинарски групи [за сравнение]:302,209
Брой на новинарските групи:42,511
Брой на предишните групи за новини:42,511
Брой на високите нива на новинарските групи:25
Брой на предишните върхове на новинарските групи:24
Брой на ниските нива на новинарските групи:0
Брой на предишните дъна на новинарските групи:0
Нова висока обща стойност:33,410,436
Предишна висока обща стойност:33,410,384
Висока обща разлика:50
Нова ниска обща стойност:15,605,309
Предишна ниска обща стойност:15,605,309
Ниска обща разлика:0
Нова обща сума:17,762,616
Предишна обща сума:17,762,564
Общо диференциал:50
Брой на новинарските групи с нови съобщения:25
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:42,486
Брой на новинарските групи със загубено запазване:0
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:42,511
Групи за новини с нови съобщения
Група новиниБрой съобщения
 

Купете Frugal Usenet достъп до Usenet

Изберете друг изглед:

Местно време: — UTC/GMT време:

/////////