USENETTERS FOR USENETTERS


БългарскиHome page » Statistics » BBS.nzPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Тема: светла | тъмен | auto
Ширина: тесен | широк

 

Купете GigaNews достъп до Usenet

BBS.nz (BBS.nz)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.bbs.nz  —  BBS.nz – List of Usenet newsgroups

<<< Предхождащ период  —  Следващ период >>>

Дата и час на новите новинарски групи:22 Sep 2023 08:00:12 +0000
Дата и час на предишните групи за новини:22 Sep 2023 07:55:45 +0000
Дата и час на Diff:4m 27s
Брой на имената на всички известни новинарски групи [за сравнение]:302,209
Брой на новинарските групи:49,868
Брой на предишните групи за новини:49,868
Брой на високите нива на новинарските групи:0
Брой на предишните върхове на новинарските групи:25
Брой на ниските нива на новинарските групи:0
Брой на предишните дъна на новинарските групи:0
Нова висока обща стойност:63,218,080
Предишна висока обща стойност:63,218,080
Висока обща разлика:0
Нова ниска обща стойност:2,169,475
Предишна ниска обща стойност:2,169,475
Ниска обща разлика:0
Нова обща сума:60,998,736
Предишна обща сума:60,998,736
Общо диференциал:0
Брой на новинарските групи с нови съобщения:0
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:49,868
Брой на новинарските групи със загубено запазване:0
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:49,868

Купете GigaNews достъп до Usenet

Изберете друг изглед:

Местно време: — UTC/GMT време:

/////////