USENETTERS FOR USENETTERS


БългарскиHome page » Statistics » Samoylyk.netPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Тема: светла | тъмен | auto
Ширина: тесен | широк

 

Купете NewsgroupDirect достъп до Usenet

Samoylyk.net (през Samoylyk)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.samoylyk.net  —  Samoylyk.net – List of Usenet newsgroups

<<< Предхождащ период  —  Следващ период >>>

Дата и час на новите новинарски групи:22 Sep 2023 07:10:08 +0000
Дата и час на предишните групи за новини:22 Sep 2023 07:05:06 +0000
Дата и час на Diff:5m 2s
Брой на имената на всички известни новинарски групи [за сравнение]:302,208
Брой на новинарските групи:45,894
Брой на предишните групи за новини:45,894
Брой на високите нива на новинарските групи:37
Брой на предишните върхове на новинарските групи:0
Брой на ниските нива на новинарските групи:0
Брой на предишните дъна на новинарските групи:0
Нова висока обща стойност:57,531,436
Предишна висока обща стойност:57,531,360
Висока обща разлика:79
Нова ниска обща стойност:55,700,024
Предишна ниска обща стойност:55,700,024
Ниска обща разлика:0
Нова обща сума:1,785,519
Предишна обща сума:1,785,440
Общо диференциал:79
Брой на новинарските групи с нови съобщения:37
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:45,857
Брой на новинарските групи със загубено запазване:0
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:45,894
Групи за новини с нови съобщения
Група новиниБрой съобщения
 

Купете NewsgroupDirect достъп до Usenet

Изберете друг изглед:

Местно време: — UTC/GMT време:

/////////