USENETTERS FOR USENETTERS


БългарскиHome page » Statistics » Base IP, Omicron MediaPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Тема: светла | тъмен | auto
Ширина: тесен | широк

 

Купете Frugal Usenet достъп до Usenet

Base IP, Omicron Media (през Frugal Usenet)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.frugalusenet.com  —  Base IP, Omicron Media – List of Usenet newsgroups

<<< Предхождащ период  —  Следващ период >>>

Дата и час на новите новинарски групи:25 Mar 2023 04:55:05 +0000
Дата и час на предишните групи за новини:25 Mar 2023 04:50:05 +0000
Дата и час на Diff:5m 0s
Брой на имената на всички известни новинарски групи [за сравнение]:219,231
Брой на новинарските групи:111,174
Брой на предишните групи за новини:111,174
Брой на високите нива на новинарските групи:142
Брой на предишните върхове на новинарските групи:135
Брой на ниските нива на новинарските групи:8
Брой на предишните дъна на новинарските групи:1
Нова висока обща стойност:667,589,083,136
Предишна висока обща стойност:667,588,231,168
Висока обща разлика:834,554
Нова ниска обща стойност:22,912,012
Предишна ниска обща стойност:22,911,948
Ниска обща разлика:63
Нова обща сума:667,566,014,464
Предишна обща сума:667,565,228,032
Общо диференциал:834,491
Брой на новинарските групи с нови съобщения:142
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:111,032
Брой на новинарските групи със загубено запазване:8
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:111,166
Групи за новини с нови съобщения
Група новиниБрой съобщения
 
Информационни групи със загубено запазване
Група новиниБрой съобщения
 

Купете Frugal Usenet достъп до Usenet

Изберете друг изглед:

Местно време: — UTC/GMT време:

/////////