USENETTERS FOR USENETTERS


БългарскиHome page » Statistics » Olduse.net 42Please note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Тема: светла | тъмен | auto
Ширина: тесен | широк

 

Купете NewsgroupDirect достъп до Usenet

Olduse.net 42 (през Olduse.net 42)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: olduse.net  —  Olduse.net 42 – List of Usenet newsgroups

<<< Предхождащ период  —  Следващ период >>>

Дата и час на новите новинарски групи:26 Sep 2023 09:10:07 +0000
Дата и час на предишните групи за новини:26 Sep 2023 09:05:06 +0000
Дата и час на Diff:5m 1s
Брой на имената на всички известни новинарски групи [за сравнение]:302,229
Брой на новинарските групи:58
Брой на предишните групи за новини:58
Брой на високите нива на новинарските групи:0
Брой на предишните върхове на новинарските групи:0
Брой на ниските нива на новинарските групи:0
Брой на предишните дъна на новинарските групи:0
Нова висока обща стойност:2,447
Предишна висока обща стойност:2,447
Висока обща разлика:0
Нова ниска обща стойност:0
Предишна ниска обща стойност:0
Ниска обща разлика:0
Нова обща сума:2,389
Предишна обща сума:2,389
Общо диференциал:0
Брой на новинарските групи с нови съобщения:0
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:58
Брой на новинарските групи със загубено запазване:0
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:58

Купете NewsgroupDirect достъп до Usenet

Изберете друг изглед:

Местно време: — UTC/GMT време:

/////////