USENETTERS FOR USENETTERS


БългарскиHome page » Statistics » Gwene.orgPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Тема: светла | тъмен | auto
Ширина: тесен | широк

 

Купете UsenetPrime достъп до Usenet

Gwene.org (през Gwene)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.gwene.org  —  Gwene.org – List of Usenet newsgroups

<<< Предхождащ период  —  Следващ период >>>

Дата и час на новите новинарски групи:22 Sep 2023 07:35:19 +0000
Дата и час на предишните групи за новини:22 Sep 2023 07:30:15 +0000
Дата и час на Diff:5m 4s
Брой на имената на всички известни новинарски групи [за сравнение]:302,209
Брой на новинарските групи:36,187
Брой на предишните групи за новини:36,187
Брой на високите нива на новинарските групи:115
Брой на предишните върхове на новинарските групи:115
Брой на ниските нива на новинарските групи:0
Брой на предишните дъна на новинарските групи:0
Нова висока обща стойност:563,183,616
Предишна висока обща стойност:563,183,296
Висока обща разлика:331
Нова ниска обща стойност:6,273,936
Предишна ниска обща стойност:6,273,936
Ниска обща разлика:0
Нова обща сума:556,873,472
Предишна обща сума:556,873,152
Общо диференциал:331
Брой на новинарските групи с нови съобщения:115
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:36,072
Брой на новинарските групи със загубено запазване:0
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:36,187
Групи за новини с нови съобщения
Група новиниБрой съобщения
 

Купете UsenetPrime достъп до Usenet

Изберете друг изглед:

Местно време: — UTC/GMT време:

/////////