USENETTERS FOR USENETTERS


БългарскиHome page » Statistics » Goja.nl.eu.orgPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Тема: светла | тъмен | auto
Ширина: тесен | широк

 

Купете EasyUsenet достъп до Usenet

Goja.nl.eu.org (през Goja)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: usenet.goja.nl.eu.org  —  Goja.nl.eu.org – List of Usenet newsgroups

<<< Предхождащ период  —  Следващ период >>>

Дата и час на новите новинарски групи:22 Sep 2023 08:45:22 +0000
Дата и час на предишните групи за новини:22 Sep 2023 08:40:13 +0000
Дата и час на Diff:5m 9s
Брой на имената на всички известни новинарски групи [за сравнение]:302,209
Брой на новинарските групи:45,438
Брой на предишните групи за новини:45,438
Брой на високите нива на новинарските групи:26
Брой на предишните върхове на новинарските групи:33
Брой на ниските нива на новинарските групи:0
Брой на предишните дъна на новинарските групи:0
Нова висока обща стойност:30,895,324
Предишна висока обща стойност:30,895,246
Висока обща разлика:78
Нова ниска обща стойност:30,482,724
Предишна ниска обща стойност:30,482,724
Ниска обща разлика:0
Нова обща сума:367,161
Предишна обща сума:367,083
Общо диференциал:78
Брой на новинарските групи с нови съобщения:26
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:45,412
Брой на новинарските групи със загубено запазване:0
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:45,438
Групи за новини с нови съобщения
Група новиниБрой съобщения
 

Купете EasyUsenet достъп до Usenet

Изберете друг изглед:

Местно време: — UTC/GMT време:

/////////