USENETTERS FOR USENETTERS


БългарскиHome page » Statistics » Gmane.ioPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Тема: светла | тъмен | auto
Ширина: тесен | широк

 

Купете Blocknews достъп до Usenet

Gmane.io (през Gmane)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.gmane.io  —  Gmane.io – List of Usenet newsgroups

<<< Предхождащ период  —  Следващ период >>>

Дата и час на новите новинарски групи:26 Sep 2023 09:20:15 +0000
Дата и час на предишните групи за новини:26 Sep 2023 09:15:15 +0000
Дата и час на Diff:5m 0s
Брой на имената на всички известни новинарски групи [за сравнение]:302,229
Брой на новинарските групи:36,188
Брой на предишните групи за новини:36,188
Брой на високите нива на новинарските групи:135
Брой на предишните върхове на новинарските групи:130
Брой на ниските нива на новинарските групи:0
Брой на предишните дъна на новинарските групи:0
Нова висока обща стойност:563,513,920
Предишна висока обща стойност:563,513,536
Висока обща разлика:357
Нова ниска обща стойност:6,273,936
Предишна ниска обща стойност:6,273,936
Ниска обща разлика:0
Нова обща сума:557,203,776
Предишна обща сума:557,203,392
Общо диференциал:357
Брой на новинарските групи с нови съобщения:135
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:36,053
Брой на новинарските групи със загубено запазване:0
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:36,188
Групи за новини с нови съобщения
Група новиниБрой съобщения
 

Купете Blocknews достъп до Usenet

Изберете друг изглед:

Местно време: — UTC/GMT време:

/////////