USENETTERS FOR USENETTERS


БългарскиHome page » Statistics » BBS.nzPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Тема: светла | тъмен | auto
Ширина: тесен | широк

 

Купете EasyNews достъп до Usenet

BBS.nz (през BBS.nz)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.bbs.nz  —  BBS.nz – List of Usenet newsgroups

<<< Предхождащ период  —  Следващ период >>>

Дата и час на новите новинарски групи:26 Sep 2023 08:45:29 +0000
Дата и час на предишните групи за новини:26 Sep 2023 08:40:25 +0000
Дата и час на Diff:5m 4s
Брой на имената на всички известни новинарски групи [за сравнение]:302,229
Брой на новинарските групи:49,868
Брой на предишните групи за новини:49,868
Брой на високите нива на новинарските групи:25
Брой на предишните върхове на новинарските групи:26
Брой на ниските нива на новинарските групи:0
Брой на предишните дъна на новинарските групи:0
Нова висока обща стойност:63,275,652
Предишна висока обща стойност:63,275,608
Висока обща разлика:44
Нова ниска обща стойност:2,210,577
Предишна ниска обща стойност:2,210,577
Ниска обща разлика:0
Нова обща сума:61,015,208
Предишна обща сума:61,015,164
Общо диференциал:44
Брой на новинарските групи с нови съобщения:25
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:49,843
Брой на новинарските групи със загубено запазване:0
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:49,868
Групи за новини с нови съобщения
Група новиниБрой съобщения
 

Купете EasyNews достъп до Usenet

Изберете друг изглед:

Местно време: — UTC/GMT време:

/////////