USENETTERS FOR USENETTERS


БългарскиHome page » Statistics » Base IP, XLned, Omicron MediaPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Тема: светла | тъмен
Ширина: тесен | широк

 

Base IP, XLned, Omicron Media (през PureUsenet)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.pureusenet.nl  —  Base IP, XLned, Omicron Media – List of Usenet newsgroups

<<< Предхождащ период  —  Следващ период >>>

Дата и час на новите новинарски групи:11 Aug 2022 17:30:01 +0000
Дата и час на предишните групи за новини:11 Aug 2022 17:25:02 +0000
Дата и час на Diff:4m 59s
Брой на имената на всички известни новинарски групи [за сравнение]:218,288
Брой на новинарските групи:111,160
Брой на предишните групи за новини:111,160
Брой на високите нива на новинарските групи:190
Брой на предишните върхове на новинарските групи:214
Брой на ниските нива на новинарските групи:10
Брой на предишните дъна на новинарските групи:4
Нова висока обща стойност:594,005,000,192
Предишна висока обща стойност:594,004,017,152
Висока обща разлика:1,027,864
Нова ниска обща стойност:22,268,340
Предишна ниска обща стойност:22,267,544
Ниска обща разлика:797
Нова обща сума:593,982,652,416
Предишна обща сума:593,981,603,840
Общо диференциал:1,027,067
Брой на новинарските групи с нови съобщения:190
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:110,970
Брой на новинарските групи със загубено запазване:10
Брой на новинарските групи, в които няма промяна или има намаление:111,150
Групи за новини с нови съобщения
Група новиниБрой съобщения
 
Информационни групи със загубено запазване
Група новиниБрой съобщения
 

Изберете друг изглед:

Местно време: — UTC/GMT време:

/////////